English Español Español-LA Français Italiano Türkçe Deutsch Português Português-BR Poland Русский Dutch العربية

 

Arena of Valor

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 2022-4-26

Dziękujemy za korzystanie z naszych produktów i usług! Szanujemy obawy użytkowników dotyczące prywatności i doceniamy zaufanie do nas.

Poniżej znajduje się podsumowanie informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności („Polityka prywatności”). Niniejsze podsumowanie ma na celu pomóc użytkownikowi w poruszaniu się po Polityce prywatności i nie zastępuje zapoznania się z jej całą treścią. Można użyć poniższych hiperłączy, aby przejść bezpośrednio do poszczególnych punktów.

Jakie informacje są nam potrzebne do świadczenia Usługi?

Jeśli użytkownik zarejestruje konto w celu korzystania z Usługi, będziemy potrzebować od niego określonych informacji, aby je skonfigurować. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować konto za pomocą konta w mediach społecznościowych (np. Google, Facebook, Apple), będziemy potrzebować informacji z tego konta w mediach społecznościowych, aby je skonfigurować. Użytkownik może podać określone inne informacje, aby spersonalizować grę i włączyć funkcje gry lub uczestniczyć w Usłudze. W przypadku gdy użytkownik będzie chciał się z nami skontaktować, również zachowamy określone informacje, które pozwolą nam ponownie skontaktować się z użytkownikiem i zareagować na wszelkie wątpliwości. Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w ankiecie dotyczącej Usługi, przekierujemy go na naszą platformę stowarzyszoną, na której wypełni ankietę i z której otrzyma zagregowane dane z ankiety. Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać ze Strony internetowej eSports, będziemy potrzebować jego danych logowania do Gry (za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych) oraz innych informacji, takich jak adres e-mail, informacje o rozdawaniu nagród oraz informacji, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, rejestrację i udział w zawodach eSport na potrzeby Gry.Więcej informacji.

W jaki sposób będziemy wykorzystywać dane użytkownika?

Wykorzystujemy dane użytkownika do świadczenia wielu funkcji i usług, które składają się na Usługę. Wykorzystujemy również dane użytkownika do weryfikacji konta, w celach bezpieczeństwa oraz w celu wspierania i ulepszania Usługi. Nie udostępniamy danych użytkownika podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w celu świadczenia Usługi (np. korzystamy z usług lokalnych dostawców usług w chmurze lub tworzymy kopie zapasowe danych użytkownika; korzystamy z naszych podmiotów stowarzyszonych na całym świecie, aby pomóc nam w świadczeniu Usługi), zapewniamy i ulepszamy korzystanie z Usługi i niektórych produktów związanych z Usługą lub monitorujemy sukces naszych programów marketingowych i reklamowych, bądź gdy otrzymamy nakaz sądowy lub urzędowy lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Więcej informacji.

Komu udostępniamy dane użytkownika?

Korzystamy z usług niektórych podmiotów zewnętrznych, które pomagają nam w dostarczaniu najlepszej możliwej obsługi (np. usługi w chmurze do tworzenia kopii zapasowych danych i usługi pomocy technicznej). Gdy korzystamy z usług podmiotu zewnętrznego, robimy to wyłącznie w celu przetwarzania lub przechowywania danych użytkownika w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Posiadamy również podmioty stowarzyszone na całym świecie, które pomagają nam w świadczeniu Usługi lub zapewnianiu produktów związanych z Usługą lub przeprowadzaniu ankiet w związku z Usługą; i w pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani przez sąd lub prawo do ujawnienia określonych informacji. Więcej informacji.

Gdzie przetwarzamy dane użytkownika?

Nasze serwery znajdują się w Brazylii, Niemczech, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Rosji (dla użytkowników rosyjskich). Dostęp do informacji o użytkowniku może być uzyskiwany spoza miejsca zamieszkania użytkownika przez nasze zespoły pomocy technicznej, inżynieryjnej i inne zespoły zlokalizowane w naszych biurach na całym świecie, w tym w Singapurze, Brazylii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Rosji. Niektóre dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą być również przechowywane i przetwarzane przez serwery naszych zewnętrznych pakietów SDK Appsflyer w Stanach Zjednoczonych, Belgii i Irlandii lub przez serwery Adjust SDK we Frankfurcie, Amsterdamie i Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Generalnie przechowujemy dane użytkownika przez okres, w którym użytkownik utrzymuje konto w Usłudze, po którym to czasie dane użytkownika są usuwane (zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności), chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Więcej informacji.

Jak mogę skorzystać z przysługujących mi praw w odniesieniu do moich danych?

W zależności od tego, gdzie użytkownik się znajduje, może mieć określone prawa w odniesieniu do swoich danych, takie jak prawo dostępu do danych, do otrzymania kopii swoich danych, do usunięcia swoich danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych. Więcej informacji.

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt tutaj.

W jaki sposób powiadomimy użytkownika o zmianach?

Zmiany niniejszej Polityki prywatności zostaną opublikowane tutaj. Prosimy o częste odwiedzanie tej strony, aby sprawdzić, czy nie wprowadzono żadnych aktualizacji lub zmian w niniejszej Polityce prywatności. Więcej informacji.

Dane kontaktowe

Administrator danych: Proxima Beta Pte. Limited |Adres e-mail: dpo_aov@proximabeta.com

Przedstawiciel w UE: Proxima Beta Europe B.V. | Adres e-mail: dpo_aov@proximabeta.com

Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii: Image Frame Investment (UK) Limited | Adres e-mail: dpo_aov@proximabeta.com

Przedstawiciel w Serbii: Karanovic & Partners o.a.d. Belgrad. Adres e-mail: local.representative@karanovicpartners.com

Przedstawiciel administratora danych w Turcji: Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı. Adres e-mail: turkeydatarep_proximabeta@iptech-legal.com (Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı jest przedstawicielem naszego administratora danych a jego uprawnienia są ograniczone do uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698. Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı nie jest upoważniony do podejmowania innych działań, takich jak postępowanie w trakcie świadczenia Usługi, zakazy, dochodzenia, skargi cywilne lub karne.

Witamy w grze Arena of Valor!

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, kiedy, jakdlaczego w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z platformą Arena of Valor, składającą się z gry mobilnej Arena of Valor („Gra”) i jej witryny internetowej oraz witryny internetowej Arena of Valor eSports („Strona internetowa eSports”) (łącznie lub indywidualnie, w zależności od przypadku, „Usługa”) oraz określa wybory i prawa użytkownika w odniesieniu do tych informacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi – ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkownika oraz jak można je kontrolować.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, nie powinien przekazywać swoich danych na żądanie i winien zaprzestać korzystania z Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik akceptuje nasze zasady dotyczące jego danych osobowych, zgodnie z opisem ujętym w niniejszej Polityce prywatności.

 

Ta Usługa jest obsługiwana przez firmę Proxima Beta Pte. Limited („my”, nas”, „nasz”).

Na potrzeby przepisów o ochronie danych administratorem danych osobowych użytkownika w związku z Usługą jest Proxima Beta Pte. Limited.

Adres siedziby firmy: Proxima Beta Pte. Limited to 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapur (079903).

Naszym przedstawicielem w UE na potrzeby unijnych przepisów o ochronie danych jest firma Proxima Beta Europe B.V., holenderska spółka działająca w ramach naszej grupy korporacyjnej. Adres siedziby spółki to Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA, Amsterdam, Holandia; ze spółką można się skontaktować pod adresem dpo_aov@proximabeta.com. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Naszymi przedstawicielami w niektórych jurysdykcjach w celach związanych z ochroną danych osobowych są:

Jurysdykcja

Przedstawiciel

Adres

Dane kontaktowe

UE

Proxima Beta Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA, Amsterdam, Holandia

dpo_aov@proximabeta.com

Wielka Brytania

Image Frame Investment (UK) Limited

Suite 1, 3rd Floor 11–12 St. James's Square, Londyn, Wielka Brytania, SW1Y 4LB

dpo_aov@proximabeta.com

Serbia

Karanovic & Partners o.a.d. Belgrad

Resavska 23, Belgrad, 11000, Serbia

local.representative@karanovicpartners.com

 

Turcja

Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı.

Variap Meridian Grand Tower ABlok Al Zambak Sok No: 2 K: 32 D. 270 Ataşehir Stambuł Turcja

turkeydatarep_proximabeta@iptech-legal.com

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt. W każdej chwili można się z nami skontaktować pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

1. Rodzaje wykorzystywanych przez nas danych osobowych

W tym punkcie opisano różne rodzaje gromadzonych przez nas od użytkownika danych osobowych oraz sposób ich gromadzenia. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych rodzajach danych i sposobie ich wykorzystywania, należy zapoznać się z punktem zatytułowanym „W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?” znajdującym się poniżej.

Poniżej znajduje się ogólne podsumowanie rodzajów wykorzystywanych przez nas danych osobowych:

Gra

1. Informacje, które użytkownik nam przekazuje (bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego)

 

2. Informacje o użytkowniku wygenerowane w ramach Usługi

 

Podczas korzystania z Usługi automatycznie gromadzimy od użytkownika określone dane, a mianowicie:

 

·       Adres IP i otwarty identyfikator w celu umożliwienia rejestracji konta;

 

·       Dane gry i informacje dziennika: otwarty identyfikator, adres IP, model urządzenia, ranking geograficzny w oparciu o wybraną lokalizację kraju oraz informacje dotyczące korzystania z Usługi, takie jak statystyki dotyczące grania (np. poziom, bohaterowie i wyniki);

 

·       Informacje GPS umożliwiające znalezienie użytkowników w pobliżu;

 

·       Informacje analityczne dotyczące gry: informacje dotyczące regionu użytkownika i urządzenia, które umożliwiają nam wykonywanie ogólnej analizy gdy, w tym rozwiązywanie problemów, naprawianie i usuwanie błędów;

·       Rejestry transakcji: gdy użytkownik dokonuje zakupów w ramach Usługi, otwarty identyfikator użytkownika, koszt produktu, zakupiony produkt, adres IP, informacje o urządzeniu (wersja systemu operacyjnego, model telefonu, status główny urządzenia) oraz szczegóły transakcji powiązane z identyfikatorem gracza;

Strona internetowa eSports

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie i inne podobne technologie (np. sygnały nawigacyjne, pliki dziennika, skrypty i elementy etag) („Pliki cookie”) w celu zwiększenia komfortu korzystania z Usługi. Pliki cookie to małe pliki, które po umieszczeniu na urządzeniu użytkownika umożliwiają nam zapewnienie określonych funkcji i funkcjonalności.

Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie można uzyskać tutaj.

Dzieci

Nasza Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci, chyba że ich rodzic lub opiekun prawny wyraził odpowiednią zgodę (jeśli ta opcja jest dostępna w jurysdykcji użytkownika). Z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano taką zgodę, dzieciom nie wolno korzystać z Usługi w żadnym celu. Rodzice dzieci, które zarejestrowały się za ich zgodą, chcący dowiedzieć się więcej o Usłudze lub sposobie jej wycofania, powinni zapoznać się z punktem „Informacje dla rodziców” poniżej.

Przez dzieci rozumiemy użytkowników w wieku poniżej 13 lat; a w przypadku kraju, w którym minimalny wiek przetwarzania danych osobowych jest inny, w takim innym wieku. Dla użytkowników znajdujących się w niektórych krajach podaliśmy odpowiedni wiek minimalny w poniższej tabeli.

Kraj, w którym znajduje się użytkownik

Minimalny wiek użytkownika

Algieria

19

Argentyna

13

Australia

18

Brazylia

18

Bangladesz

18

Kolumbia

18

Kambodża

18

Kanada

13

Egipt

18

Europejski Obszar Gospodarczy / Szwajcaria

16

Królestwo Arabii Saudyjskiej

15

Kuwejt

21

Meksyk

18

Maroko

18

Mjanma

18

Nowa Zelandia

16

Nigeria

13

Katar

18

Rosja

14

Serbia

15

Republika Południowej Afryki

18

Sri Lanka

18

Tunezja

18

Turcja

18

Zjednoczone Emiraty Arabskie

21

Wielka Brytania

13

Stany Zjednoczone

13


Z wyjątkiem przypadków prawnie dozwolonych nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej tego wieku w żadnym celu. Jeśli użytkownik uważa, że posiadamy dane osobowe dziecka poniżej tego wieku bez zgody rodzica/opiekuna lub jeśli jest rodzicem lub opiekunem użytkownika i chce wycofać zgodę, powinien skontaktować się z nami pod adresem
dpo_aov@proximabeta.com, a my usuniemy takie informacje.


 

2. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

W tym punkcie umieszczono bardziej szczegółowe informacje na temat rodzajów danych osobowych, które gromadzimy od użytkownika, oraz powodów takiego gromadzenia. W przypadku użytkowników mieszkających na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Brazylii lub Turcji („Odpowiednia jurysdykcja”) określamy również podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika.

Dane osobowe

Użycie

Podstawa prawna (istotna tylko wtedy, gdy użytkownik znajduje się w Odpowiedniej jurysdykcji)

Gra

Informacje, które użytkownik nam przekazuje (bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego)

Pseudonim

Wykorzystujemy te informacje w celu utworzenia konta użytkownika na potrzeby Usługi zgodnie z jego żądaniem.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Logowanie do Google Play: identyfikator Google ID i nazwa wyświetlana Google

Wykorzystujemy te informacje w celu utworzenia konta użytkownika na potrzeby Usługi zgodnie z jego żądaniem.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Dane logowania Apple: identyfikator Apple ID, nazwa wyświetlana w usługach Apple i zdjęcie profilowe

Wykorzystujemy te informacje w celu utworzenia konta użytkownika na potrzeby Usługi zgodnie z jego żądaniem.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Dane logowania do Facebooka: nazwa użytkownika i identyfikator na Facebooku. Użytkownik może również zdecydować się podać swoją listę znajomych na Facebooku (imię i nazwisko znajomych, których znalazł i dodał) oraz adres e-mail (opcjonalnie).

Wykorzystujemy te informacje w celu utworzenia konta użytkownika na potrzeby Usługi zgodnie z jego żądaniem.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Dane logowania: identyfikator użytkownika, pseudonim, zdjęcie profilowe, token użytkownika

Wykorzystujemy te informacje w celu utworzenia konta użytkownika na potrzeby Usługi zgodnie z jego żądaniem.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Płeć (jeśli użytkownik zdecyduje się podać te informacje)

Informacje te otrzymujemy tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie. Służy do personalizacji gry.

Niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem w celu zapewnienia mu Usługi i dostosowanych do jego płci funkcji.

Dane do weryfikacji (otwarty identyfikator, token, region, nazwa użytkownika, adres e-mail)

Wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić, że proces rejestracji konta jest zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Informacje o ankiecie (dane zagregowane): wiek, płeć, adres e-mail, lokalizacja geograficzna (kraj), model telefonu, preferencje dotyczące konfiguracji urządzenia, nawyki i preferencje dotyczące gier (w tym ostatnio grane gry, czas trwania gry i ulubione kategorie i doświadczenie w grze, preferencje językowe i wszelkie inne treści, które użytkownik zdecyduje się udostępnić w ramach ankiety.

Będą one przez nas przetwarzane i przechowywane jako dane zbiorcze, które nie zawierają żadnych danych osobowych.

Wykorzystujemy te informacje, aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników i ulepszać Usługę.

Zbieramy te informacje za zgodą użytkownika.

Dane marketingowe:

·    dane zebrane od użytkownika: adres IP, IDFA i identyfikator reklamy;

·    dane gromadzone od zewnętrznych partnerów reklamowych (Facebook, Google, Apple Search Ads, Twitter, Snapchat) za pośrednictwem zewnętrznego pakietu SDK (Appsflyer):

o którzy użytkownicy klikają/wyświetlają kampanię i materiały kreatywne (np. zrzuty ekranu, filmy wideo) naszych reklam, takie jak zdjęcia i filmy, które są reklamowane na platformie partnera reklamowego;

o informacje o urządzeniu (identyfikator reklamy, AAID) i inne dane dotyczące zaangażowania użytkownika (zachowania zakupowe, zachowania w aplikacji);

o identyfikator kampanii na Facebooku (gdzie dane są gromadzone z Facebooka); oraz

o wyszukiwane przez użytkownika terminy oraz informacje i identyfikatory kampanii Google Adwords (gdzie dane są gromadzone od Google).

·    dane gromadzone przez nas i udostępniane zewnętrznym partnerom reklamowym za pośrednictwem zewnętrznego pakietu SDK (Appsflyer):

o informacje o urządzeniu (identyfikator reklamy i identyfikator Facebooka);

o aktywność użytkownika w grze, w tym logowanie, zakupy, zaproszeni znajomi i zatrzymywanie użytkowników; oraz

o informacje dotyczące śledzenia przez Appsflyer, takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych, zaszyfrowane adresy e-mail, dane demograficzne lub zainteresowania oraz treści przeglądane lub działania podejmowane na stronie internetowej / w aplikacji.

Jeśli użytkownik kliknie łącze lub skorzysta z treści reklamujących Usługę, przechowujemy te informacje i reklamy oraz pewne dane analityczne z profilu użytkownika w celu pomiaru wydajności naszych reklam.

W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży wykorzystanie tych informacji do monitorowania powodzenia naszych programów reklamowych i marketingowych.

Dane analityczne (skrócony adres IP, IDFA, identyfikator Google Advertising ID, znacznik czasu instalacji i otwierania aplikacji, interakcje zakupowe i rejestracyjne w aplikacji, wyświetlane banery)

Jeśli użytkownik kliknie łącze lub wejdzie w interakcję z treściami reklamującymi Usługę, przechowujemy te informacje oraz reklamy i pewne dane analityczne w profilu użytkownika w celu pomiaru wydajności naszych reklam.

W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży wykorzystanie tych informacji do monitorowania powodzenia naszych programów reklamowych i marketingowych.

Dane z ankiety (jeśli użytkownik weźmie w niej udział): płeć, kraj, adres e-mail i treść odpowiedzi na pytania ankiety.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udział w ankiecie przeprowadzonej przez nas, wykorzystujemy te informacje w celu ulepszenia naszych usług.

Zbieramy te informacje za zgodą użytkownika.

Informacje na forum (na stronie internetowej): nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail oraz treść postów i wiadomości na forum

Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić korzystanie z funkcji forum i publikowanie treści na forum.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Informacje wygenerowane w ramach Usługi

Adres IP i otwarty identyfikator

Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić rejestrację konta użytkownika.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Dane gry i informacje dziennika: otwarty identyfikator, adres IP, model urządzenia, ranking geograficzny w oparciu o wybraną lokalizację kraju oraz informacje dotyczące korzystania z Usługi, takie jak statystyki dotyczące grania (np. poziom, bohaterowie i wyniki)

Wykorzystujemy te informacje, aby przekazać użytkownikowi informacje zwrotne oraz informacje na temat jego rozgrywki i postępów.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Informacje GPS

Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić użytkownikowi łączenie się z użytkownikami znajdującymi się w jego lokalizacji. Informacje GPS użytkownika nie są udostępniane innym użytkownikom.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu zapewniania usług opartych na lokalizacji w ramach Usługi.

Informacje analityczne dotyczące gier:

·       Informacje o regionie użytkownika (kraj, prowincja, miasto, identyfikator przewoźnika, region, adres IP)

·       Informacje o urządzeniu (wersja aplikacji, identyfikator aplikacji, informacje o baterii, sile sygnału Wi-Fi, dostępna pamięć, typ sieci, wersja systemu operacyjnego, nazwa systemu operacyjnego, operator, kod kraju, IDFV, język urządzenia, rozdzielczość urządzenia, marka, producent, model urządzenia, informacje o pamięci RAM, pamięci ROM i procesorze, informacje o procesorze graficznym, identyfikator reklamowy Google, IDFA, informacje o ramach gry, siła sygnału mobilnego, czas błądzenia sieci, liczba otrzymanych/wysłanych bajtów w sieci, informacje o zdarzeniu logowania/kroku płatności), XWID

Wykorzystujemy te informacje do:

·       przeprowadzania ogólnej analizy gier w celu ulepszenia naszej Usługi;

·       weryfikacji wydajności gry i płatności;

·       zapewnienia płynności gry; oraz

·       rozwiązywania problemów, takich jak rozwiązywanie problemów technicznych, naprawianie i usuwanie błędów.

Identyfikatory reklam Google i IDFA: W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży monitorowanie powodzenia naszych programów reklamowych i marketingowych.

Inne informacje analityczne dotyczące gier: Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Rejestry transakcji (w aplikacji): otwarty identyfikator, koszt produktu, zakupiony produkt, adres IP, informacje o urządzeniu (wersja OS, model telefonu, status główny urządzenia) oraz szczegóły transakcji powiązane z identyfikatorem gracza

Wykorzystujemy te informacje do ułatwienia płatności i prowadzenia zapisów historii transakcji.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu ułatwienia płatności i przekazania mu szczegółów transakcji.

Wiadomości tekstowe na czacie: zawartość czatu (jest przechowywana lokalnie na urządzeniu użytkownika i przetwarzana przez nasze serwery)

Umożliwiamy wymienianie wiadomości tekstowych z innymi użytkownikami.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu zapewnienia Usługi, w przypadku gdy użytkownik chce korzystać z usług czatu.

Interfejs API tłumaczenia wiadomości tekstowych na czacie GME: wiadomości tekstowe na czacie użytkownika

Wykorzystujemy te informacje w celu świadczenia usług tłumaczenia tekstu, aby umożliwić wymienianie wiadomości tekstowych na czacie z innymi użytkownikami.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu zapewnienia Usługi, w przypadku gdy użytkownik chce korzystać z usług czatu.

Interfejs API wiadomości głosowych na czacie GVoice: dane wiadomości głosowych, otwarty identyfikator, identyfikator eksportu klienta, nazwa urządzenia, model urządzenia, producent urządzenia, czas systemu, wersja pakietu SDK, typ sieci, region.

Umożliwiamy użytkownikowi przesyłanie wiadomości dźwiękowych do innych użytkowników.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu zapewnienia Usługi, w przypadku gdy użytkownik chce korzystać z usług czatu.

Interfejs API tłumaczenia wiadomości głosowych na czacie GVoice: otwarty identyfikator, czas systemowy, wersja pakietu SDK, typ sieci, plik głosowy, identyfikator regionu, oryginalny język wiadomości głosowych, docelowy język wiadomości głosowych, docelowy język wiadomości tekstowych

Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia funkcji przekładania wiadomości głosowych na tekst, aby umożliwić użytkownikowi wymienianie wiadomości z innymi użytkownikami.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu zapewnienia Usługi, w przypadku gdy użytkownik chce korzystać z usług czatu.

Materiały wideo z grania (jeśli użytkownik zdecyduje się pobrać lub udostępnić swoje materiały z grania): obraz i identyfikator, znacznik czasu, skrót MD5, materiały wideo z grania, czas trwania, rozmiar, tytuł, adres URL, informacje o urządzeniu (model, otwarty identyfikator, identyfikator aplikacji, ciąg uwierzytelniania), informacje dotyczące zgłaszania zdarzeń (kroki raportowania (takie jak inicjalizacja, rozpoczęcie/zakończenie nagrywania, rozpoczęcie/zakończenie przycinania wideo, rozpoczęcie/zakończenie przesyłania), godzina rozpoczęcia raportu, czas trwania raportu, kod błędu, typ nagrania (legendarne momenty / darmowy zapis), liczba filmów nagranych przez bieżące urządzenie, czas trwania filmu, rozmiar filmu w bajtach).

Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić użytkownikowi rejestrowanie, zapisywanie i udostępnianie przebiegu gry oraz aby przeprowadzać ogólne analizy w celu ulepszenia naszej Usługi.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Informacje dotyczące obsługi klienta: imię i nazwisko, otwarty identyfikator, identyfikator urządzenia, wersja aplikacji, poziom naładowania baterii, siła sygnału Wi-Fi, wolne miejsce w telefonie, typ sieci, wersja iOS, platforma i typ sieci, operator, kod kraju oraz wszelkie zdjęcia, które użytkownik może przesłać, aby zilustrować swój problem.

Wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić użytkownikowi obsługę klienta, zarówno w aplikacji, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z jego żądaniem.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Informacje o powiadomieniach push:

·       informacje o urządzeniu (model urządzenia, nazwa urządzenia, producent urządzenia, informacje o uruchomionym procesie); oraz

·       inne informacje (wersja pakietu SDK, nazwa pakietu aplikacji, wersja aplikacji, nazwa operatora, typ sieci)

Wykorzystujemy te informacje do wysyłania użytkownikowi powiadomień push o ogłoszeniach, aktualizacjach lub informacjach związanych z Usługą.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

·       Android: status główny urządzenia, lista zainstalowanego oprogramowania hakerskiego, lista uruchomionych programów hakerskich, wartości skrótów plików gry (zaszyfrowanych), zmanipulowane pliki hosta, działanie w symulatorze Android, poziom interfejsu API Android SDK, czas uruchamiania sprzętu, marka i model sprzętu, struktura i model procesora, rozdzielczość, stan czujnika, wersja jądra urządzenia, kod kraju, język, dostępna pamięć i dostępne miejsce, typ połączenia z Internetem (WiFi/4G/3G)

·       iOS: stan zdjęcie zabezpieczeń urządzenia, wartości skrótu plików gry (zaszyfrowanych), zmanipulowane pliki hosta, IDFV, marka i model sprzętu, wersja systemu iOS, typ połączenia z Internetem (WiFi/4G/3G)

Wykorzystujemy te informacje do wykrywania oszustw i przechwytywania nazw domen w Usłudze oraz zapobiegania takim działaniom.

W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży zapewnienie bezpieczeństwa naszych usług oraz utrzymanie sprawiedliwego środowiska gier w Usłudze.

Informacje o zabezpieczeniach przed oszustwami: dane gry (takie jak prędkość gry i korzystanie z narzędzi w grze), konto, czas dostępu

Wykorzystujemy te informacje do wykrywania oszustw w Usłudze i zapobiegania im.

W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży zapewnienie bezpieczeństwa naszych usług oraz utrzymanie sprawiedliwego środowiska gier w Usłudze.

Informacje na forum w grze (za pośrednictwem usługi Arena Buddy): Obejmuje to informacje udostępniane publicznie innym użytkownikom Usługi podczas zamieszczania komentarzy na forum Usługi, w tym: identyfikator użytkownika, pseudonim, zdjęcie profilowe, komentarze pozostawione przez użytkownika na forum

Należy pamiętać, że forum w grze w Usłudze może współpracować z usługą Arena Buddy – wszelkie treści publikowane na forum w grze można przeglądać w usłudze Arena Buddy i odwrotnie.

W zakresie, w jakim użytkownik zdecyduje się na udział w forum w grze, polityka prywatności usługi Arena Buddy będzie również miała zastosowanie do takich danych przetwarzanych w związku z udziałem użytkownika w forum. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności usługi Arena Buddy. 

Jeśli użytkownik zdecyduje się publikować treści na forum Usługi, wykorzystujemy te informacje w celu umożliwienia publikowania komentarzy użytkownika na forum i wyświetlania informacji o tożsamości użytkownika na forum Usługi.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu zapewnienia Usługi, w przypadku gdy użytkownik chce korzystać z usług forum.

Strona internetowa eSports

Informacje, które użytkownik nam przekazuje (bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego)

Logowanie do Google Play: identyfikator użytkownika, pseudonimy, zdjęcie profilowe, token użytkownika i otwarty identyfikator

Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić użytkownikowi zalogowanie się do konta i uzyskanie dostępu do Usługi.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Dane logowania Apple: identyfikator użytkownika, pseudonimy, zdjęcie profilowe, token użytkownika i otwarty identyfikator

Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić użytkownikowi zalogowanie się do konta i uzyskanie dostępu do Usługi.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Dane logowania do Facebooka:  Rzeczywisty identyfikator UID na Facebooku, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, token użytkownika i otwarty identyfikator

Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić użytkownikowi zalogowanie się do konta i uzyskanie dostępu do Usługi.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Dane logowania: Identyfikator użytkownika, pseudonim, zdjęcie profilowe, token użytkownika i otwarty identyfikator

Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić użytkownikowi zalogowanie się do konta i uzyskanie dostępu do Usługi.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Otwarty identyfikator, pseudonim, zdjęcie profilowe

Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, rejestrację i udział w zawodach eSports.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Identyfikator gry, adres e-mail

Wykorzystujemy te informacje, aby powiadomić użytkownika o rozpoczęciu konkursów utworzonych lub zarejestrowanych w Usłudze oraz o wszelkich nagrodach, które użytkownik wygra w takich konkursach.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Informacje o rozdawaniu nagród:Imię i nazwisko odbiorcy, numer telefonu, adres, dane karty bankowej (zbierane tylko w przypadku nagród pieniężnych)

Jeśli użytkownik bierze udział w jednych z naszych zwodów eSports w Usłudze i wygra jakiekolwiek nagrody, wykorzystujemy te informacje do doręczenia użytkownikowi nagrody.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu doręczenia nagrody.

Informacje wygenerowane w ramach Usługi

Dane gry i informacje dziennika: jak powyżej w punkcie „Gra”.

Wykorzystujemy te informacje, aby przekazać użytkownikowi informacje zwrotne oraz informacje na temat jego rozgrywki i postępów w naszych zawodach eSports.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

Wiadomości tekstowe na czacie: zawartość czatu (jest przechowywana lokalnie na urządzeniu użytkownika i przetwarzana przez nasze serwery)

Umożliwiamy wymienianie wiadomości tekstowych z członkami zespołu użytkownika.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu zapewnienia Usługi, w przypadku gdy użytkownik chce korzystać z usług czatu.

Informacje dotyczące raportowania danych: Identyfikator użytkownika, typ klienta, kraj, identyfikator bitwy, identyfikator meczu, identyfikator obszaru, identyfikator docelowego użytkownika, identyfikator kanału i identyfikator powiadomienia push

Wykorzystujemy te informacje do przeprowadzania ogólnych analiz gry w celu ulepszenia naszej Usługi.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu świadczenia Usługi.

 

Od czasu do czasu możemy gromadzić od użytkownika inne dane osobowe z określonych powodów. Na przykład, gdy użytkownik bierze udział w promocji, losowaniu lub loterii w swoim kraju lub jeśli wygra nagrodę podczas udziału w takich przedsięwzięciach, zgodnie z umową dotyczącą przedsięwzięcia, może przekazać nam informacje (takie jak imię i nazwisko, identyfikator gracza, dane dotyczące gry, zgłoszenie do konkursu, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy lub szczegóły płatności). W takim przypadku możemy przekazać więcej informacji na temat wszelkich konkretnych zmian w sposobie, w jaki przetwarzamy te dane osobowe, które mogą różnić się od niniejszej polityki prywatności przed zebraniem lub przetwarzaniem jakichkolwiek dodatkowych informacji. W niektórych przypadkach informacje te mogą być nam udostępniane za zgodą użytkownika – w takim przypadku przekażemy użytkownikowi dalsze informacje na temat sposobu przetwarzania tych informacji i jego praw. Zasadniczo przechowujemy takie informacje przez czas trwania danego przedsięwzięcia, a następnie zgodnie z obowiązkami prawnymi.

 

W pewnych okolicznościach, jeśli użytkownik powiąże, połączy lub zsynchronizuje swoje konto w Usłudze z inną aplikacją, witryną internetową lub usługą związaną z Usługą (na przykład usługą Arena Buddy), możemy również udostępniać pewne dane osobowe takim usługom w celu zapewnienia i poprawy komfortu korzystania z Usługi i produktów związanych z Usługą. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności danego produktu.

 

3. W jaki sposób przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika?                        

Nasza grupa kapitałowa działa na całym świecie. Zgodnie z naszą umową z użytkownikiem dotyczącą świadczenia Usługi, jego dane osobowe będą przetwarzane na serwerach, które mogą nie znajdować się w miejscu zamieszkania użytkownika. Bez względu na lokalizację naszych serwerów podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony praw użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nasze serwery dla Usługi znajdują się w:

·       Brazylia

·       Niemcy

·       Singapur

·       Stany Zjednoczone

·       Rosja (dla użytkowników z Rosji)

Dane marketingowe o użytkowniku gromadzone lub udostępniane zewnętrznym partnerom reklamowym (np. Facebookowi i Google) mogą być również przechowywane i przetwarzane na serwerach naszych zewnętrznych pakietów SDK (Appsflyer) w Stanach Zjednoczonych, Belgii i Irlandii oraz na serwerach Adjust SDK we Frankfurcie, Amsterdamie i Stanach Zjednoczonych. Informacje dotyczące obsługi klienta mogą być również przechowywane na serwerach naszego partnera zewnętrznego (AIHelp) w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto dostęp do informacji o użytkowniku może być uzyskiwany spoza miejsca zamieszkania użytkownika przez nasze zespoły pomocy technicznej, inżynieryjnej i inne zespoły zlokalizowane na całym świecie, w tym w Singapurze, Brazylii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Rosji.

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w razie potrzeby. Przypadki, w których taka sytuacja ma miejsce, to:

·       Podmioty zewnętrzne świadczące usługi w zakresie wsparcia Usługi, w tym dostawcy usług w chmurze, którzy przetwarzają informacje określone w niniejszej polityce na swoich serwerach w celu świadczenia Usługi, aby umożliwić logowanie się za pośrednictwem istniejącego konta w serwisie społecznościowym (np. Google Play), a także w celu świadczenia usług marketingowych i reklamowych na platformach partnerów reklamowych (Facebook, Google, Apple, Twitter, Snapchat i Appsflyer) oraz monitorowania powodzenia naszych programów marketingowych i reklamowych na takich platformach. Firmom świadczącym dla nas usługi nie wolno przechowywać, wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych użytkownika w żadnym innym celu niż świadczenie nam usług.

·       Firmy z naszej grupy spółek, które przetwarzają dane osobowe użytkownika w celu obsługi Usługi i interoperacyjnych funkcji oraz przeprowadzają dla nas ankiety. Wszystkie powiązane spółki grupy mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Zobowiązujemy się do zachowania prywatności i integralności danych osobowych użytkownika niezależnie od miejsca ich przechowywania. Stosujemy zasady bezpieczeństwa informacji i dostępu, które ograniczają dostęp do naszych systemów i technologii, a także chronimy dane poprzez stosowanie technologicznych środków ochrony, takich jak szyfrowanie.

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że wdrożymy i utrzymamy uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych za pośrednictwem Usługi lub w inny sposób za pośrednictwem Internetu; każda transmisja danych użytkownika odbywa się na jego ryzyko.

Gdy korzystamy z usługodawców, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika, wymagamy od nich posiadania standardów prywatności i bezpieczeństwa porównywalnych do naszych. We współpracy z usługodawcami wykorzystujemy umowy i inne środki w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika oraz zapobiegania ich wykorzystywaniu w celach innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności.

5. Przechowywanie danych

Nie przechowujemy danych użytkownika dłużej niż jest to konieczne, chyba że wymaga tego prawo. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak długo przechowujemy dane użytkownika, należy zapoznać się z okresami określonymi poniżej.

Dane osobowe

Polityka przechowywania danych

Gra

Pseudonim

Dane logowania Google Play, Apple, Facebook, VK

Płeć

Adres IP i otwarty identyfikator

Informacje analityczne dotyczące gry

Rejestry transakcji

Informacje o powiadomieniach push

Informacje na forum (na stronie internetowej)

Dane analityczne

Przechowywane przez cały okres korzystania z Usługi. Dane zostaną usunięte ręcznie na żądanie użytkownika w ciągu 30 dni od otrzymania żądania.

 

 

 

Dane do weryfikacji

Przechowywane przez cały okres użytkowania Usługi, a następnie przez 1 dodatkowy rok.

Informacje z ankiety (dane zagregowane)

Przechowywane przez 1 rok od zebrania, po czym zostaną usunięte.

Informacje z ankiety (ankieta natywna)

Przechowywane przez: (a) jeżeli w ramach ankiety użytkownik przekaże swój adres e-mail, do 6 miesięcy (abyśmy mogli skontaktować się z użytkownikiem), a następnie dane zostaną zanonimizowane; lub (b) jeżeli użytkownik nie przekaże swojego adresu e-mail w ramach ankiety, do 1 miesiąca, a następnie dane zostaną zagregowane.

Dane gry i informacje dziennika

Przechowywane przez (i) cały okres korzystania z Usługi, przy czym dane użytkownika zostaną usunięte ręcznie na żądanie użytkownika w ciągu 30 dni od otrzymania żądania; lub (ii) trzy miesiące, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Informacje GPS

Usunięte po wylogowaniu się przez użytkownika.

Wiadomości tekstowe na czacie (z wyjątkiem informacji o urządzeniu i pliku dziennika oraz danych sprawozdawczych)

Nie przechowujemy takich danych na naszych serwerach. Są one przetwarzane przez nas tylko chwilowo w celu świadczenia Usługi.

Wiadomości tekstowe na czacie (informacje o urządzeniu i pliku dziennika oraz danych sprawozdawczych)

Przechowywane przez 90 dni.

Interfejs API czatu GVoice (wiadomości głosowe)

Interfejs API tłumaczenia wiadomości tekstowych na czacie GME

Interfejs API tłumaczenia wiadomości głosowych na czacie GVoice

Nie przechowujemy takich danych na naszych serwerach. Są one przetwarzane przez nas tylko chwilowo w celu świadczenia Usługi.

Interfejs API czatu GVoice (metadane i inne informacje)

Przechowywane przez okres 1 roku.

Materiały wideo z grania

Przechowywane przez 30 dni (jeśli użytkownik postanowi udostępnić tę treść).

Informacje dotyczące obsługi klienta

Przechowywane przez 2 lata, chyba że użytkownik zażąda usunięcia konta, w którym to przypadku usunięcie zostanie dokonane w ciągu 30 dni od takiego żądania

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje o zabezpieczeniach przed oszustwami

Przechowywane przez 1 miesiąc

Dane marketingowe

 

Przechowywane przez 30 dni, chyba że użytkownik zażąda usunięcia konta, w którym to przypadku usunięcie zostanie dokonane w ciągu 7 dni od takiego żądania.

Informacje na forum w grze:

Przechowywane przez cały okres korzystania z Usług, a następnie przez 6 miesięcy. W przypadku żądania usunięcia dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania żądania.

Strona internetowa eSports

Dane logowania Google Play, Apple, Facebook, VK

Otwarty identyfikator, pseudonim, zdjęcie profilowe

Identyfikator gry, adres e-mail

Dane gry i informacje dziennika

Informacje dotyczące raportowania danych

Przechowywane przez cały okres korzystania z Usług, a następnie przez 6 miesięcy. W przypadku żądania usunięcia dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania żądania.

Wiadomości tekstowe na czacie

Nie przechowujemy takich danych na naszych serwerach. Są one przetwarzane przez nas tylko chwilowo w celu świadczenia Usługi.

Informacje o rozdawaniu nagród

Przechowywane przez 30 dni po rozdaniu nagród.

 

Jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych użytkownika na okres dłuższy niż określony powyżej, na przykład w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, będziemy przechowywać je oddzielnie od innych rodzajów danych osobowych.

6. Prawa użytkownika

Prawo niektórych jurysdykcji przyznaje użytkownikom Usługi określone uprawnienia, które zostały przedstawione w niniejszym punkcie.

Niniejszy punkt zatytułowany „Prawa użytkownika” dotyczy użytkowników znajdujących się w Odpowiedniej jurysdykcji. Jeśli użytkownik znajduje się na terytorium poza Odpowiednią jurysdykcją, powinien zapoznać się z Uzupełniającymi warunkami dla jurysdykcji, aby uzyskać informacje na temat przysługujących mu praw i sposobu ich korzystania z nich.

Podpunkty zatytułowane „Dostęp”, „Sprostowanie” i „Usunięcie” dotyczą również użytkowników znajdujących się w Kanadzie, Argentynie i Rosji.

Użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat w zależności od tego, gdzie się znajduje. Niektóre z nich mają zastosowanie tylko w określonych okolicznościach (jak opisano bardziej szczegółowo poniżej). Musimy odpowiedzieć na wniosek użytkownika o wykonanie tych praw bez zbędnej zwłoki i co najmniej w ciągu jednego miesiąca (choć w określonych okolicznościach może on zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące). Aby skorzystać z przysługujących praw, użytkownik powinien skontaktować się z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Dostęp

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy, do informacji o tym, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. Użytkownik może uzyskać dostęp do udostępnionych przez siebie danych osobowych za pośrednictwem swojego konta, logując się na swoje konto. Jeśli użytkownik uważa, że przechowujemy jego inne dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Przenoszenie danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii określonych danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat. Obejmuje to wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie zgody użytkownika (np. informacje z ankiety) lub zgodnie z naszą umową z użytkownikiem (np. statystyki dotyczące grania), jak opisano w punkcie „W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?” powyżej. Użytkownik ma prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo zażądać przekazania tych danych osobowych innemu podmiotowi, z pewnymi wyjątkami. W przypadku złożenia takiego żądania przekażemy użytkownikowi dalsze informacje na ten temat.

Jeśli użytkownik chce, abyśmy przekazali takie dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, winien upewnić się, że podaje w swoim żądaniu szczegółowe informacje dotyczące takiego podmiotu. Należy pamiętać, że możemy to zrobić tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne. Użytkownik winien pamiętać, że możemy nie być w stanie przekazać mu danych osobowych, jeśli ich podanie mogłoby wpłynąć na prawa innych osób (na przykład, gdy podanie przechowywanych przez nas danych osobowych na temat użytkownika mogłoby ujawnić informacje na temat innej osoby, naszych tajemnic handlowych lub własności intelektualnej).

Sprostowanie

Użytkownik ma prawo do sprostowania wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, logując się na swoje konto. Jeśli użytkownik uważa, że przechowujemy inne dotyczące go dane osobowe i że dane te są nieprawidłowe, powinien skontaktować się z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com


 

Usunięcie danych

Użytkownik może usunąć swoje konto lub określone dane osobowe, logując się na swoje konto. Jeśli istnieją inne dane osobowe, które zdaniem użytkownika przetwarzamy, a które chciałby usunąć, powinien skontaktować się z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Możemy mieć obowiązek zachowania danych osobowych, jeśli istnieją do tego ważne podstawy wynikające z przepisów o ochronie danych (na przykład w celu obrony przed roszczeniami lub ze względu na wolność wypowiedzi), ale poinformujemy użytkownika, jeśli tak się stanie. W przypadku, gdy użytkownik zażąda usunięcia danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie w Usłudze, i istnieją podstawy do ich usunięcia, podejmiemy uzasadnione kroki, aby poinformować inne osoby, które wyświetlają te dane osobowe lub udostępniają łącza do tych danych osobowych, aby również je usunęły.

Ograniczenie przetwarzania wyłącznie do przechowywania

W określonych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać od nas zaprzestania przetwarzania przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat w celach innych niż przechowywanie danych. Należy jednak pamiętać, że jeśli zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, możemy z nich skorzystać ponownie w przypadku istnienia ku temu ważnych podstaw wynikających z przepisów o ochronie danych (na przykład do obrony przed roszczeniami lub do ochrony innych osób). Jak wspomniano powyżej, w przypadku gdy zgodzimy się zaprzestać przetwarzania danych osobowych, postaramy się poinformować o tym każdy podmiot zewnętrzny, któremu ujawniliśmy stosowne dane osobowe, aby również mógł zaprzestać ich przetwarzania.

Sprzeciw wobec przetwarzania

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych. W pozostałych okolicznościach rozpatrzymy wniosek użytkownika, jak opisano poniżej, przesłany na adres dpo_aov@proximabeta.com.

W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje użytkownik może wycofać wcześniej udzieloną nam zgodę na określone czynności przetwarzania, kontaktując się z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com. W przypadkach, w których do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda użytkownika, a użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wycofa zgodę, możemy nie być w stanie świadczyć oczekiwanej usługi.

Powiadomienia

Możemy od czasu do czasu wysyłać użytkownikowi powiadomienia, jeśli uznamy to za konieczne (na przykład, gdy tymczasowo zawiesimy dostęp do Usługi w celu przeprowadzenia konserwacji lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony prywatności lub w celach administracyjnych). Użytkownik nie może zrezygnować z tych powiadomień związanych z usługami, które nie mają charakteru promocyjnego.

7. Kontakt i skargi

Pytania, komentarze i wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować na adres: dpo_aov@proximabeta.com.

W przypadku, gdy użytkownik chce złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas jego danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności na adres dpo_aov@proximabeta.com, a my postaramy się rozpatrzyć wniosek użytkownika w możliwie najkrótszym czasie. Nie narusza to prawa użytkownika do złożenia skargi do organu ochrony danych w regionie, w którym użytkownik mieszka lub pracuje, jeżeli uważa, że naruszyliśmy przepisy o ochronie danych.

8. Zmiany

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany do niniejszej Polityki prywatności, opublikujemy zaktualizowaną politykę tutaj i powiadomimy o tym naszych użytkowników za pośrednictwem Usługi. Prosimy o częste odwiedzanie tej strony, aby sprawdzić, czy nie wprowadzono żadnych aktualizacji lub zmian w niniejszej Polityce prywatności.

9. JĘZYK

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności pomiędzy wersją angielską a lokalną wersją językową niniejszej Polityki prywatności, wersja angielska ma znaczenie rozstrzygające.

 


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zanim dziecko będzie mogło skorzystać z usługi Arena of Valor, jego rodzic będzie musiał wyrazić zgodę na zatwierdzenie konfiguracji konta dziecka i przetwarzanie jego danych osobowych.

 

Jakie dane osobowe przetwarza platforma Arena of Valor?

 

Arena of Valor to platforma składająca się z usług, w tym gry mobilnej i strony internetowej eSports.

 

Jeśli dziecko pomyślnie zarejestruje się w platformie Arena of Valor, będzie to skutkować gromadzeniem i udostępnianiem określonych danych osobowych:

 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie dane osobowe gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy i przetwarzamy, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

 

Czy platforma Arena of Valor przetwarza dane osobowe dzieci w inny sposób?

 

Tak. W niektórych jurysdykcjach dzieci nie będą mogły uzyskać dostępu do określonych funkcji, takich jak czat głosowy w grze.

 

 

Dlaczego wymagana jest moja zgoda?

 

Niektóre jurysdykcje wymagają lub zalecają pozyskanie zgody rodzica bądź opiekuna prawnego, zanim jego dziecko będzie mogło zarejestrować się w grze, takiej jak Arena of Valor, w której przetwarzane będą dane osobowe. Jeśli rodzic nie wyrazi zgody lub wycofa swoją zgodę, natychmiast usuniemy wszelkie dane osobowe zebrane do tego momentu.

 

 

Jakie metody mogę wykorzystać do weryfikacji konta mojego dziecka?

 

W niektórych jurysdykcjach, w tym w Stanach Zjednoczonych, podczas rejestracji prosimy o podanie daty urodzenia. Nie zezwolimy dziecku na rejestrację bez uprzedniego uzyskania weryfikowalnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. W związku z tym musimy zweryfikować, czy użytkownik jest osobą dorosłą zdolną do wyrażenia takiej zgody. W tym celu pobieramy lub autoryzujemy niewielką kwotę z karty kredytowej. Proces ten jest obsługiwany przez firmę Skyblue Enjoy Investment Pte. Ltd. Nie przetwarzamy danych karty kredytowej – tylko zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności gromadzi dane karty kredytowej. Dane karty kredytowej nie są przechowywane z żadnego powodu, w tym na potrzeby przyszłych zakupów, ani nie są powiązane z funkcjami płatności w aplikacji (jeśli takie istnieją) w grze.

 

 

Co się stanie, jeśli nie wyrażę zgody?

 

Jeśli rodzice nie wyrażą zgody (w tym poprzez podanie danych karty kredytowej do weryfikacji), ich dane kontaktowe zostaną usunięte.

 

 

Jak mogę wycofać zgodę lub usunąć konto mojego dziecka?

Rodzice mogą wycofać swoją zgodę lub usunąć konto swojego dziecka, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres dpo_aov@proximabeta.com. Rodzice mogą również poprosić o kopię danych osobowych ich dziecka w dowolnym momencie.


WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE — WŁAŚCIWE DLA DANEJ JURYSDYKCJI

Przepisy prawa niektórych jurysdykcji zawierają dodatkowe postanowienia dla użytkowników Usługi, które wskazano w niniejszym punkcie.

Jeśli użytkownik zamieszkuje jedną z poniższych jurysdykcji, oprócz warunków określonych w naszej Polityce prywatności powyżej, zastosowanie do niego mają warunki określone poniżej pod nazwą jego jurysdykcji.

Algieria

Korzystając z tej Usługi, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przekazywanie jego danych osobowych podmiotom zewnętrznym (lokalnym dostawcom usług w chmurze w celu tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika lub naszym podmiotom stowarzyszonym na całym świecie, aby pomóc nam w dostarczaniu Usługi) w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Singapurze, Belgii, Frankfurcie, Amsterdamie i Irlandii (zgodnie z opisem podanym w Polityce prywatności), przy czym dane przetwarzane są zarówno ręcznie, jak i elektronicznie.

Argentyna

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi na jego żądanie uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia albo skargi dotyczącej prywatności w odniesieniu do jego danych osobowych, może skontaktować się z Agencją Dostępu do Informacji Publicznych pod adresem: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 2°, Ciudad de Buenos Aires (telefon: +5411 3988-3968 lub e-mail: datospersonales@aaip.gob.ar).

Przesyłanie danych

Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że odbiorcy zewnętrzni danych osobowych użytkownika przestrzegają przepisów o ochronie prywatności, które są podobne do tych obowiązujących w jego jurysdykcji, dostarczając nam swoje dane osobowe i korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych do jurysdykcji, w której przepisy o ochronie prywatności mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak przepisy, które obowiązują w Argentynie.

Australia

Odbiorcy zagraniczni

 

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zagwarantowania, by odbiorcy zewnętrzni danych osobowych użytkownika znajdujący się poza terytorium Australii przetwarzali jego dane osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie prywatności obowiązującymi w Australii. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że nie kontrolujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za działania i zaniechania takich zewnętrznych odbiorców.

Dzieci

 

Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, użytkownik oświadcza, że otrzymał zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zarejestrowanie konta w Usłudze i korzystanie z niej.

Dostęp

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy, do informacji o tym, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. Użytkownik może uzyskać dostęp do udostępnionych przez siebie danych osobowych za pośrednictwem swojego konta, logując się na swoje konto. Jeśli użytkownik uważa, że przechowujemy jego inne dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Sprostowanie

 

Użytkownik ma prawo do sprostowania wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, logując się na swoje konto. Jeśli użytkownik uważa, że przechowujemy inne dotyczące go dane osobowe i że dane te są nieprawidłowe, powinien skontaktować się z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

 

Transakcje anonimowe

 

Jeśli będzie to wykonalne, umożliwimy użytkownikowi niepodawanie swojej tożsamości lub skorzystanie z pseudonimu podczas rejestracji konta w Usłudze lub korzystania z niej.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie przekaże nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić mu dostępu do określonych funkcji lub części Usługi, w tym integracji z mediami społecznościowymi i zakupów w grze.

 

Prawa użytkownika

 

Jeśli użytkownik jest niezadowolony z naszej odpowiedzi na jego żądanie dostępu do swoich danych osobowych lub ich sprostowania bądź skargi dotyczącej prywatności w odniesieniu do jego danych osobowych, może skontaktować się z Urzędem Australijskiego Komisarza ds. Danych (telefon +61 1300 363 992 lub wysłać wiadomość e-mail na adres enquiries@oaic.gov.au).

 

Przesyłanie danych

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zagwarantowania, że podmioty zewnętrzne będące odbiorcami danych osobowych użytkownika przestrzegają przepisów o ochronie prywatności analogicznych do przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika, jednak użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż nie możemy kontrolować działań odbiorców zewnętrznych i nie możemy zagwarantować, że będą przestrzegać takich przepisów o ochronie prywatności.

Bangladesz

Umowa

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, użytkownik wyraźnie oświadcza, że upoważnia nas do zbierania, wykorzystywania, przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych, w tym do ujawniania ich podmiotom zewnętrznym, w zakresie określonym w niniejszej Polityce prywatności. Klikając „Akceptuję”, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych za granicę, do dowolnego kraju, w którym posiadamy bazy danych lub podmioty stowarzyszone, w szczególności do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Singapuru, Belgii, Frankfurtu, AmsterdamuIrlandii.


 

Ograniczenie wiekowe

Aby móc korzystać z Usługi, użytkownik oświadcza, że ukończył co najmniej 18 lat i w związku z tym jest prawnie zdolny do zawierania wiążących umów.

Brazylia

Ten punkt dotyczy użytkowników z Brazylii:

 

Język

 

Dla użytkowników z Brazylii niniejsza Polityka prywatności jest dostępna w języku portugalskim. W przypadku sporu znaczenie nadrzędne ma portugalska wersja językowa niniejszej Polityki prywatności.

 

Wycofanie zgody

 

Za każdym razem, gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o jego zgodę, użytkownik może wycofać zgodę, którą wyraził wcześniej, na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jego danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych lub prawnych. Aby odwołać taką zgodę, użytkownik może zamknąć swoje konto lub przesłać wiadomość na adres dpo_aov@proximabeta.com. Może to mieć wpływ na świadczenie przez nas Usługi na rzecz użytkownika.

 

Zgoda rodziców i opiekunów

 

Jeśli użytkownik nie ma 18 lat, nie może korzystać z Usługi w żadnym celu bez uprzedniego uzyskania zgody rodziców/opiekunów na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności (zarówno w ich imieniu, jak i w imieniu użytkownika). Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18. roku życia bez takiej zgody. Jeśli użytkownik uważa, że posiadamy jakiekolwiek dane osobowe dzieci poniżej 18. roku życia bez powyższej zgody rodziców/opiekunów, winien skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych – niezwłocznie zbadamy (i usuniemy) takie dane osobowe.

 

AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE OŚWIADCZA, ŻE UPOWAŻNIA NAS DO ZBIERANIA, WYKORZYSTYWANIA, PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH, W TYM DO UJAWNIANIA ICH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Kalifornia

Niniejszy punkt dotyczy mieszkańców stanu Kalifornia objętych kalifornijską Ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. [California Consumer Privacy Act of 2018 („CCPA”)].

 

Gromadzenie i ujawnianie danych osobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zgromadziliśmy i ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych pochodzących od użytkownika lub dotyczących użytkownika bądź jego urządzenia:

 

Gromadzimy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 

Dodatkowe informacje na temat tego, do czego wykorzystywane są poszczególne rodzaje danych osobowych, znajdują się w tej tabeli w głównej części Polityki prywatności.

 

Ujawniamy dane osobowe następującym rodzajom podmiotów:

 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedawaliśmy Danych osobowych mieszkańców Kalifornii w rozumieniu terminu „sprzedawane” ujętego w CCPA.

 

Prawa wynikające z CCPA

 

Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do:

 

Naszym celem jest realizacja wszystkich zweryfikowanych żądań w ciągu 45 dni zgodnie z ustawą CCPA.  W razie potrzeby do przedłużenia o dodatkowe 45 dni dołączone zostanie wyjaśnienie opóźnienia.

 

Jak skorzystać ze swoich praw?

 

Po pierwsze, użytkownik może zalogować się na swoje konto i zarządzać swoimi danymi. Mieszkańcy stanu Kalifornia, których dotyczy ustawa CCPA, mogą skorzystać ze swoich ewentualnych praw w odniesieniu do innych danych, kontaktując się z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Kanada

 

Jeśli użytkownik znajduje się w Kanadzie i chce uzyskać pisemne informacje na temat naszych polityk i praktyk w odniesieniu do naszych usługodawców zlokalizowanych poza Kanadą, może skontaktować się z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.  Nasi eksperci ds. prywatności, którzy monitorują ten adres e-mail, są również w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania użytkowników dotyczące zbierania, wykorzystywania, ujawniania lub przechowywania danych osobowych przez naszych usługodawców.

 

Gdy korzystamy z usługodawców, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika, wymagamy od nich posiadania standardów prywatności i bezpieczeństwa porównywalnych do naszych. We współpracy z usługodawcami wykorzystujemy umowy i inne środki w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika oraz zapobiegania ich wykorzystywaniu w celach innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności.

Kolumbia

Język

Dla użytkowników z Kolumbii niniejsza Polityka prywatności jest dostępna w języku hiszpańskim. W przypadku sporu znaczenie nadrzędne ma hiszpańska wersja językowa niniejszej Polityki prywatności.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Od wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności, w momencie gromadzenia danych osobowych użytkownika, poprosimy go o uprzednią zgodę, informując go o konkretnych celach przetwarzania danych osobowych użytkownika, na które taka zgoda została uzyskana zgodnie z Polityką prywatności.

 

Zgoda użytkownika może zostać wyrażona (i) w formie pisemnej, (ii) ustnie lub (iii) w drodze jednoznacznych działań, które pozwalają nam w uzasadniony sposób stwierdzić, że użytkownik udzielił zgody, takich jak akceptacja Polityki prywatności. Możemy zachować dowody na posiadanie wspomnianych upoważnień, przestrzegając jednocześnie zasad dotyczących poufności i prywatności informacji.

 

Prawa użytkownika

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma pewne prawa, w tym (i) do uzyskania dostępu, aktualizacji i poprawiania swoich danych osobowych; (ii) zażądania kopii zgody, której nam udzielił; (iii) otrzymywania informacji o tym, w jaki sposób przetwarzaliśmy jego dane osobowe; (iv) do wnoszenia roszczeń przed organem ochrony danych w jego kraju; (v) do cofnięcia zgody, której nam udzielił na przetwarzanie jego danych osobowych, chyba że przetwarzanie opiera się na ważnych prawnie uzasadnionych podstawach lub jest konieczne ze względów prawnych; (vi) zażądania usunięcia swoich danych osobowych (prawo do usunięcia); oraz (vii) swobodnego dostępu do swoich informacji.

 

Użytkownik może skontaktować się z nami, jeśli chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw, używając naszych danych kontaktowych w punkcie „Kontakt i reklamacje” niniejszej Polityki prywatności.

 

Postępowanie w związku z korzystaniem z praw użytkownika

 

Zapytania (prawa dostępu): Użytkownik może składać zapytania dotyczące przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

 

Roszczenia (prawo do korekty i usunięcia): Użytkownik ma prawo do wniesienia roszczeń w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, jasno opisując fakty będące podstawą jego roszczenia.

Egipt

Dla użytkowników z Egiptu niniejsza Polityka prywatności jest dostępna w języku arabskim. W przypadku sporu znaczenie nadrzędne ma arabska wersja językowa niniejszej Polityki prywatności.  

 

Klikając „Akceptuję” lub kontynuując proces rejestracji, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszej Polityki prywatności, rozumie ją i akceptuje jej postanowienia. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia niniejszej Polityki prywatności, nie może korzystać z Usługi.

 

Użytkownik potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych za granicę. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane za granicę do dowolnego kraju, w którym posiadamy bazy danych lub podmioty stowarzyszone, w szczególności do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Singapuru, Belgii, Frankfurtu, Amsterdamu i Irlandii.

 

Nowi użytkownicy mają siedem dni na poinformowanie nas o wszelkich zastrzeżeniach, jakie mogą mieć wobec niniejszej Polityki prywatności.

 

Użytkownik z Egiptu będący osobą, której dane dotyczą, ma określone prawa wynikające z egipskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Francja

Prawa użytkownika

 

Instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika po jego śmierci

 

Użytkownik ma prawo przekazać nam ogólne lub szczegółowe instrukcje dotyczące zatrzymywania, usuwania i przekazywania danych osobowych użytkownika po jego śmierci.

 

Szczegółowe instrukcje obowiązują wyłącznie w odniesieniu do czynności przetwarzania, o których mowa w takim dokumencie, a przetwarzanie tych instrukcji wymaga wyraźnej zgody użytkownika.

 

Użytkownik może zmienić lub odwołać swoje instrukcje w dowolnym momencie.

 

Użytkownik może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wdrożenie swoich instrukcji. Osoba ta zostanie poinformowana o instrukcjach użytkownika w przypadku jego śmierci i będzie uprawniona do zażądania od nas ich wdrożenia. W przypadku braku wyznaczenia lub, o ile nie określono inaczej, w przypadku śmierci wyznaczonej osoby, jej spadkobiercy będą mieli prawo do otrzymania od nas informacji o instrukcjach użytkownika i zażądania od nas ich wdrożenia.

 

Jeśli użytkownik chce przekazać takie instrukcje, winien skontaktować się z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie i przechowywanie jego Danych osobowych.

Kuwejt

Użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 21 lat lub 18 lat i uzyskał zgodę rodzica/opiekuna, w związku z czym jest prawnie zdolny do zawierania umów zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Kuwejcie.

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, użytkownik wyraźnie oświadcza, że upoważnia nas do zbierania, wykorzystywania, przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych oraz do ujawniania ich podmiotom zewnętrznym, na terytorium Kuwejtu lub poza nim, w zakresie określonym w niniejszej Polityce prywatności.

Meksyk

Język

Dla użytkowników z Meksyku niniejsza Polityka prywatności jest dostępna w języku hiszpańskim. W przypadku sporu znaczenie nadrzędne ma hiszpańska wersja językowa niniejszej Polityki prywatności.

Ograniczenia wiekowe

Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usługi, jeśli nie ukończył 18 lat lub nie uzyskał zgody rodziców/opiekunów na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności (zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu użytkownika).

Rodzaje wykorzystywanych przez nas danych osobowych

W celu wyjaśnienia, w punkcie „Rodzaje wykorzystywanych przez nas danych osobowych” oraz w punkcie „W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika” można znaleźć pełne informacje na temat wykorzystywanych przez nas danych osobowych. W związku z tym zgodnie z Federalną ustawą o ochronie danych osobowych przechowywanych przez podmioty prywatne i innymi obowiązującymi przepisami przekazujemy użytkownikowi pełne informacje na temat wykorzystywanych przez nas danych osobowych.

Cele przetwarzania

Niektóre z wyżej wymienionych celów przetwarzania służą do celów dobrowolnych, w tym do prezentowania spersonalizowanych rekomendacji i reklam. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach dobrowolnych, zgodnie z opisem ujętym w poniższym punkcie „Prawa użytkownika”.

Informujemy, że możemy również wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub spełnienia żądań właściwych organów, dochodzenia lub obrony naszych praw przed właściwymi organami/sądami, odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytania dotyczące jego danych osobowych oraz w celu realizacji przekazania danych osobowych opisanego w punkcie „W jaki sposób przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika?”.

Zgoda na przekazywanie danych

Ogólnie nie wymagamy od użytkownika zgody na przekazywanie danych osobowych określonych w punkcie 3 „W jaki sposób przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika?”. Wymagamy jednak zgody użytkownika na przekazanie jego danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, który przejmuje całość lub zasadniczą część naszej działalności.

Korzystając z Usługi i przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik zgadza się na określone powyżej przekazywanie danych, które wymaga jego zgody. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dotyczących jego danych osobowych, jak określono w punkcie „Prawa użytkownika” poniżej.

Prawa użytkownika

Do użytkowników zlokalizowanych w Meksyku mają również zastosowanie powyższe podpunkty zatytułowane „Dostęp”, „Sprostowanie”, „Usunięcie danych”, „Sprzeciw wobec przetwarzania”, „Ograniczenie przetwarzania wyłącznie do przechowywania”, który obejmuje ograniczenie w zakresie wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, zawarte w punkcie „Prawa użytkownika”. 

Użytkownik ma również prawo do wycofania zgody udzielonej nam na przetwarzanie jego danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Aby dowiedzieć się więcej na temat swoich praw, jak również odpowiednich środków, procedur i wymogów dotyczących korzystania z przysługujących użytkownikowi praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Użytkownik może również zarejestrować się w Publicznym rejestrze unikania reklam („REPEP”) (REPEP (profeco.gob.mx) ), aby odmówić otrzymywania reklam na jego numer telefonu.

Plik cookie

Poprzez wykorzystywanie plików cookie gromadzimy określone informacje związane z przeglądaniem i urządzeniem użytkownika, z których część może być uważana za dane osobowe (szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich punktach powyżej). Użytkownik może odrzucić lub wyłączyć pliki cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki. Ponieważ każda przeglądarka jest inna, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi przez swoją przeglądarkę. W przypadku odrzucenia, wyłączenia lub usunięcia plików cookie niektóre funkcje Usługi mogą nie być już dostępne. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i sposobu ich wyłączania, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Maroko

Ochrona prywatności użytkownika jest dla nas bardzo istotną kwestią. Zbieramy informacje w celach ściśle niezbędnych do prawidłowego korzystania z Usługi.

 

Wyrażając zgodę na niniejsze warunki użytkowania, użytkownik wyraźnie akceptuje fakt, iż jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługę.

 

Uprzejmie informujemy, że:

 

a)     podmiotem odpowiedzialnym za dane lub Administratorem danych jest firma Proxima Beta Pte. Limited, adres e-mail: dpo_aov@proximabeta.com.

 

b)     cele przetwarzania, dla których dane są przeznaczone, zostały określone w tabeli w punkcie 2 („W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika”).

 

c)     odbiorcy lub kategorie odbiorców zostały określone w drugim akapicie punktu 3 („W jaki sposób przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika”).

 

d)     fakt czy odpowiedź na pytania jest obowiązkowa, czy opcjonalna, a także możliwe konsekwencje nieudzielenia odpowiedzi: proszę zapoznać się z punktem 2 („W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika”) oraz punktem 5 („Prawa użytkownika”, podpunkt „Sprzeciw wobec przetwarzania”).

 

Nowa Zelandia

Ten punkt dotyczy użytkowników z Nowej Zelandii:

Odbiorcy zagraniczni

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, by odbiorcy zewnętrzni danych osobowych użytkownika znajdujący się poza terytorium Nowej Zelandii przetwarzali jego dane osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie prywatności obowiązującymi w Nowej Zelandii. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że nie kontrolujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za działania i zaniechania takich zewnętrznych odbiorców.

Dostęp

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy, do informacji o tym, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. Użytkownik może uzyskać dostęp do udostępnionych przez siebie danych osobowych za pośrednictwem swojego konta, logując się na swoje konto. Jeśli użytkownik uważa, że przechowujemy jego inne dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Sprostowanie

Użytkownik ma prawo do żądania sprostowania wszelkich przechowywanych przez nas na i dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, logując się na swoje konto. Jeśli użytkownik uważa, że przechowujemy inne dotyczące go dane osobowe i że dane te są nieprawidłowe, powinien skontaktować się z nami pod adresem dpo_aov@proximabeta.com.

Dzieci

Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, użytkownik oświadcza, że otrzymał zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zarejestrowanie konta w Usłudze i korzystanie z niej.

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik jest niezadowolony z naszej odpowiedzi na jego żądanie dostępu do swoich danych osobowych lub ich sprostowania bądź skargi dotyczącej prywatności w odniesieniu do jego danych osobowych, może skontaktować się z Urzędem Nowozelandzkiego Komisarza ds. Ochrony Danych (www.privacy.org.nz).

Przesyłanie danych

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zagwarantowania, że podmioty zewnętrzne będące odbiorcami danych osobowych użytkownika przestrzegają przepisów o ochronie prywatności analogicznych do przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika, jednak użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż nie możemy kontrolować działań odbiorców zewnętrznych i nie możemy zagwarantować, że będą przestrzegać takich przepisów o ochronie prywatności.

Peru

Użytkownik może skorzystać z praw związanych z ochroną danych osobowych, żądając dostępu do swoich danych osobowych lub sprostowania, usunięcia lub zawieszenia przetwarzania jego danych osobowych itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak Ustawa o ochronie danych osobowych („Ustawa”).

Użytkownik może również skorzystać z tych praw za pośrednictwem swojego opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez niego do skorzystania z tego prawa. Jednak w takim przypadku należy złożyć nam pełnomocnictwo zgodnie z Ustawą.

Na żądanie użytkownika podejmiemy niezwłocznie niezbędne działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak Ustawa.

Użytkownik może również wycofać zgodę lub zażądać zawieszenia przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli użytkownik uzna, że jego wniosek nie został spełniony, może złożyć roszczenie do peruwiańskiego organu ds. ochrony danych osobowych.

Kontakt

Aby chronić dane osobowe użytkownika i rozpatrywać skargi dotyczące jego danych osobowych, wyznaczyliśmy następujący dział odpowiedzialny za zarządzanie danymi osobowymi użytkownika i ich ochronę.

Katar

Jeśli użytkownik korzysta z Usługi w Katarze, wyraża zgodę (na potrzeby Ustawy nr 13 z 2016 r. o ochronie danych osobowych, która może być co pewien czas zmieniana) na przetwarzanie swoich danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Rosja

W przypadku korzystania z Usługi w Rosji do użytkownika zastosowanie ma niniejszy punkt „Rosja”. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę:

 

Do użytkowników zlokalizowanych w Federacji Rosyjskiej mają zastosowanie podpunkty „Prawo dostępu”, „Prawo do sprostowania danych”, „Prawo do usunięcia danych”, „Prawo do ograniczenia przetwarzania wyłącznie do przechowywania” i „Prawo do sprzeciwu” punktu „Prawa użytkownika”.

Powiadomimy użytkownika o wszelkich istotnych zmianach i możemy poprosić go o ich zatwierdzenie. Jeśli nie wymagamy potwierdzenia przez użytkownika, uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na zmiany, jeśli kontynuuje korzystanie z Usługi po otrzymaniu powiadomienia.

Jeśli chodzi o przedstawiciela w Rosji, prosimy o kontakt pod adresem dpo_aov@proximabeta.com. W wierszu tematu wiadomości e-mail należy wpisać słowo „Rosja”.

Odrębna zgoda na wykorzystywanie określonych danych

Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża również zgodę na udostępnianie jego danych osobowych określonym podmiotom zewnętrznym w celach określonych w punkcie „W jaki sposób przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika”.

Użytkownik, wedle własnego uznania, określa warunki podawania do publicznej wiadomości swoich danych osobowych, wybierając określone funkcje Usługi oraz wybierając odpowiednie ustawienia prywatności w odniesieniu do swoich danych osobowych w Usłudze.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz wybranymi przez użytkownika funkcjami i ustawieniami.

Niniejsza zgoda jest udzielana na okres, przez jaki użytkownik korzysta z Usług. Zgoda może zostać wycofana przez użytkownika (i użytkownik może wprowadzić ograniczenia dotyczące przetwarzania jego danych osobowych) w dowolnym momencie, w drodze kontaktu z nami (dpo_aov@proximabeta.com): w temacie wiadomości e-mail należy wpisać słowo „Rosja”.

Serbia

Naszym wyznaczonym lokalnym przedstawicielem w Serbii do celów zapewnienia zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych jest spółka Karanovic & Partners, z którą można się skontaktować pod adresem local.representative@karanovicpartners.com. W wierszu tematu wiadomości e-mail należy wpisać słowo „Serbia”.

·       Nazwa: Karanovic & Partners o.a.d. Belgrad

·       Adres: Resavska 23, Belgrad, 11000, Serbia

·       Numer telefonu: +381 11 3094 200

·       E-mail: local.representative@karanovicpartners.com

Republika Południowej Afryki

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Organu Regulacyjnego ds. Informacji (RPA), wysyłając ją na adres inforeg@justice.gov.za. Adres siedziby Organu Regulacyjnego (RPA): 33 Hoofd Street Forum III, 3rd Floor Braampark, Braamfontein, Johannesburg, RPA.

Sri Lanka

Klikając przycisk „Akceptuję”, użytkownik wyraża zgodę na warunki Polityki prywatności oraz zezwala na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jego danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik ma mniej niż 18 lat, użytkownik oświadcza, że otrzymał zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zarejestrowanie konta w Usłudze i korzystanie z niej.

W przypadku gdy użytkownik zażąda wycofania zgody lub przerwania dalszego przetwarzania danych bądź ich usunięcia, poprawienia lub uzupełnienia, przekażemy użytkownikowi odpowiedź na żądanie w ciągu 21 dni roboczych.

Turcja

Z naszym przedstawicielem administratora danych w Turcji odpowiedzialnym za zachowanie zgodności z turecką ustawą o ochronie danych osobowych („DPL”) i jej przepisami wtórnymi, Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı, można się skontaktować pod turkeydatarep_proximabeta@iptech-legal.com. W wierszu tematu wiadomości e-mail należy wpisać słowo „Turcja”.

Użytkownikowi przysługują uprawnienia wskazane w art. 11 DPL, w odniesieniu do przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat. Jako osoba, której dane dotyczą, znajdująca się w Turcji, użytkownik może mieć prawo do złożenia wniosku do administratora danych oraz (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa):

 

 

·       dowiedzieć się, czy jego dane osobowe były przetwarzane;

·       zażądać informacji na temat przetwarzania danych osobowych, jeśli jego dane były przetwarzane;

·       poznać cel przetwarzania swoich danych osobowych oraz dowiedzieć się, czy zostały one odpowiednio wykorzystane;

·       znać podmioty zewnętrzne w kraju lub za granicą, do których dane osobowe zostały przesłane;

·       zażądać sprostowania danych w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe, a także zażądać zgłoszenia operacji w tym zakresie podmiotom zewnętrznym, do których zostały przesłane dane osobowe użytkownika;

·       zażądać usunięcia lub zniszczenia danych osobowych w ramach warunków określonych w art. 7 Ustawy o ochronie danych oraz zażądać zgłoszenia operacji w tym zakresie podmiotom zewnętrznym, do których zostały przesłane dane osobowe użytkownika;

·       sprzeciwić się wystąpieniu jakichkolwiek konsekwencji szkodliwych dla użytkownika ze względu na analizę danych osobowych wyłącznie za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów; oraz

·       zażądać odszkodowania za szkody poniesione w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Ukraina

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, użytkownik wyraźnie upoważnia nas do zbierania, wykorzystywania, przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych, w tym do ujawniania ich podmiotom zewnętrznym i przekazywanie do krajów innych niż Ukraina, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Polityce prywatności.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie, eksportowanie (w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa), udostępnianie i przechowywanie jego danych osobowych, zgodnie z opisem zawartym w Polityce prywatności.

Możemy dobrowolnie zgłosić incydent związany z cyberbezpieczeństwem, jeśli stanowi on przestępstwo na mocy prawa ZEA (np. na mocy Ustawy o cyberprzestępczości ZEA). Incydent może zostać zgłoszony odpowiednim organom w celu przeprowadzenia dochodzenia. Należy również pamiętać, że dobrowolnego zgłoszenia incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem można również dokonać do Komputerowego zespołu reagowania kryzysowego w ZEA (Computer Emergency Response Team, „CERT”). CERT jest organizacją zajmującą się świadomością w zakresie bezpieczeństwa, która zapewnia proces rejestrowania incydentów i doradztwo w zakresie znanych zagrożeń cyberbezpieczeństwa w ZEA.